4 strategische ICT ontwikkeltrends

Kan het ICT-landschap van je organisatie mee in de laatste ontwikkelingen en daarmee aansluiten bij de veranderende, steeds veeleisender wens van gebruikers? En staan de investeringen in het ICT-landschap van je organisatie in lijn met de bedrijfsdoelstellingen? 

In deze blog lees je 4 strategische ontwikkeltrends terug waarvan wij zien dat deze momenteel in de markt plaatsvinden. 

23 okt, 2019 | Blog

Nu de rol van ICT  evolueert, wordt steeds meer business-inzicht gevraagd. Het gaat voor leveranciers als Exite ICT niet langer alleen om het leveren van de techniek, maar juist om het toepassen ervan in de context van jouw organisatie. De kernvraag die we hierbij stellen: welke waarde heeft ICT voor jouw organisatie?

Trend 1: ICT-Strategie & Roadmapping

ICT is intussen een business aangelegenheid geworden. Binnen organisaties denken ICT-managers steeds vaker na over businessvraagstukken en directie over ICT-vraagstukken. ICT is een rode draad geworden binnen organisaties, waarbij elk bedrijf in toenemende mate een digitale business is geworden.

Dit moet richting gegeven worden: waar wil je met je organisatie naartoe en hoe kan ICT helpen om de bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen?

Om ICT de toekomst van je bedrijf te laten ondersteunen, heb je de informatie van experts in business en ICT nodig. Met een duidelijke stip aan de horizon voorkom je desinvesteringen en kun je efficiënt omgaan met beschikbaar ICT-budget.

Trend 2: Informatiemanagement & Beveiliging

Op een toenemend aantal plekken binnen organisaties groeit de hoeveelheid beschikbare informatie. Deze gegevens worden ook steeds vaker uitgewisseld, zowel binnen als buiten de bedrijfsmuren.

Hoe sla je als organisatie informatie zodanig op zodat je deze effectief gebruikt en veilig intern en extern uit kunt wisselen?

Met de digitalisering van je organisatie is de locatie van informatieopslag extreem belangrijk geworden. Net als de vraag wanneer en hoe je informatie ontsluit. Dit vraagt inzicht in hoe de informatiestromen binnen je organisatie lopen en hoe je compliant kunt worden met geldende beveiligingsnormen & wetgeving (GDPR / AVG / ISO27001).

Trend 3: Productiviteit & Adoptie

De werkelijke waarde van ICT zit niet zozeer in de specificaties van een platform, maar steeds meer in de inzet ervan in de dagelijkse werkzaamheden.

Hoe laat je ICT beter aansluiten bij het werk van je collega’s en leg je de functionaliteit beter uit aan je medewerkers? Zo kun je immers nog productiever gaan werken en meer waarde halen uit ICT.

Ontwikkelingen in lijn met deze trend zijn gericht op de adoptie van nieuwe ICT-concepten op de werkvloer via adoptietrajecten van anytime, anyplace werken & Office 365 en ook ondersteuning bij de functionele inrichting van ICT. Maar vooral het verhogen van productiviteit door inzet van collaboration tools (slim vergaderen, samenwerken etc.). Qua Office 365 lees hierover mijn blog ‘De weg naar Office 365’.

Trend 4: Datamanagement & Analytics

Data wordt steeds vaker gebruikt om beslisvaardigheid binnen je organisatie te creëren en een data gedreven organisatie te worden.

Hoe kan je van de in je organisatie beschikbare data betere bedrijfsbeslissingen maken?

Het combineren van de juiste informatie maakt dat je wordt ondersteund in het maken van data-gedreven beslissingen. Met data creëer je inzicht in de door jouw gewenste vraagstukken en genereer je de juiste stuurinformatie voor je organisatie. Lees eveneens mijn blog ‘Keep calm and love data’.

Welke waarde heeft ICT voor jullie organisatie en op welke manier kan ICT bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen? Kristel Postel drinkt graag met jou een kop thee over de ICT-trends en ontwikkelingen die interessant zijn binnen jullie branche en organisatie. Haar focus ligt hierbij op de bedrijfsprocessen binnen de organisatie en hoe mensen werken.

 

Onze klanten, altijd  and running: Dat is ICT met impact!