Disclaimer gebruik website

Exite.com is een website van Exite ICT. Deze website biedt aan de relaties en andere bezoekers van Exite ICT informatie over haar producten en diensten en daaraan gerelateerde onderwerpen. Alle gegevens en informatie op Exite.com worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. De op de site getoonde informatie wordt door Exite ICT met zorg samengesteld.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Exite ICT uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Alle rechten voorbehouden. Het is toegestaan om de inhoud van deze website te bekijken, te bewaren, te printen, te reproduceren en te verspreiden voor niet-commerciële doeleinden. Voorwaarde bij verspreiding is dat de inhoud hiervan niet gewijzigd wordt en de disclaimer en deze copyrightverklaring worden toegevoegd.

Onze klanten, altijd  and running: Dat is ICT met impact!