Privacy & cookies

Jouw privacy is belangrijk. Daarom is Exite duidelijk en open over de manier waarop we gegevens verzamelen en gebruiken. Op deze pagina vind je onze privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer. Deze zijn van toepassing op de websites van Exite en alle producten en diensten die verband houden met deze verklaringen of die bij verwijzing hierin zijn opgenomen.

Algemeen

Gebruik van deze site van Exite en de daarmee verbonden sites van Exite en/of haar dochtermaatschappijen, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door Exite met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Exite verstrekt met deze website louter informatie over producten en diensten die door de Exite business units worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Exite zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel Exite uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Exite geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Exite uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Exite zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Exite aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze site en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Exite verstrekt door middel van deze site informatie over producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy Center

​In lijn met de AVG kun je bij Exite een verzoek indienen om inzage te krijgen in de gegevens die Exite van jou verwerkt. Privacyverzoeken kun je eenvoudig indienen via ons Privacy Center.

Onze klanten, altijd  and running: Dat is ICT met impact!