Richt informatiebeveiliging succesvol in met behulp van de ISO 27001 standaard.

Exite helpt jouw organisatie ISO 27001 te implementeren

Met een constante toename in aanvallen en opkomende dreigingen op gebied van cybersecurity wordt informatiebeveiliging steeds belangrijker. ISO 27001 is dé internationale norm waarmee jij als organisatie aantoont veilig te werken. Ook laat je zien dat beveiliging op structurele en aantoonbare manier geborgd is. Met slimme ondersteuning vanuit Exite wordt het behalen van een ISO-certificaat eenvoudiger.

ISO 27001 is bedoeld voor organisaties die hun informatiebeveiliging structureel moeten borgen in relatie tot klanteneisen, wet- en regelgeving en branchespecifieke risico’s. Wij staan je bij met raad en daad rond ISO 27001!

Door jarenlange kennis en ervaring in het helpen van klanten met ISO 27001 kunnen wij uiteenlopende organisaties ondersteunen in het verbeteren van informatiebeveiliging, risicomanagement en processen en het opzetten van een bijbehorend managementsystemen. Wij geloven dat implementatie van ISO alleen succesvol kan zijn wanneer je beleid afstemt op de organisatie. In onze ogen zijn naast de implementatie en certificering zelf ook de bewustwording en acceptatie de belangrijkste doelen bij werken volgens ISO 27001.

Een ISO 27001 certificaat geeft jouw klanten zekerheid dat je belang hecht aan goede informatieveiligheid en privacy. Met andere woorden: jij laat zien zorgvuldig met gevoelige gegevens om te springen. ISO 27001 gecertificeerd zijn draagt niet alleen bij aan je imago, maar kan ook leiden tot new business.

ISO 27001 is een combinatie van maatregelen om jouw business effectief te beschermen

 

mark-of-trust-certified-ISOIEC-27001-information-security-management-black-logo
mark-of-trust-certified-NEN-7510-Informstiebeveiliging-in-de-zorg-black-logo
Jor Muller CSO Security Cybersecurity Consultant Consultancy ICT IT

Jor Muller

Business Consultant Security

Breng informatiebeveiliging in lijn met de behoeftes en doelen van jouw organisatie!

Voor beginners lastig is de ISO 27001 norm lastig te doorgronden. Vanuit de officiële documentatie bestaan er geen handige lijstjes met af te vinken onderwerpen. Ook uitleg over hoe je komt tot compliancy ontbreekt vaak. Wij helpen jou betekenis te geven aan deze belangrijke norm en doen voorstellen om voor jouw organisatie passend beleid op te stellen. Waar nodig helpen we je maatregelen te implementeren.

Optimaal presteren  slimmer werken succesvol transformeren

met onze diensten en oplossingen.

Consultancy

Strategische doelstellingen doorvertalen naar een ICT-businessplan met impact.

Support

Efficiënt ICT-beheer en support, op de manier zoals jij het wenst.

Digital

Het digitaliseren en automatiseren van bedrijfsprocessen om schaalbaarheid en efficiency te verhogen.

Onze klanten, altijd  and running: Dat is ICT met impact!