Wij helpen je dankzij een uitgekiend strategisch plan blijvend risico in security te vermijden.

Security Baseline Asssessment: verminder securityrisico’s

Wij doen een scan in mens, proces & technologie van hoe de security van jouw organisatie zich verhoudt tot best practices in jouw branche. Op basis van onze analyse en expertise geven we je inzicht in je huidige volwassenheid qua informatiebeveiliging en doen we voorstellen om al op korte termijn verbeteringen te realiseren.

In een snel veranderende wereld moet je kunnen vertrouwen op advies van experts. Wij stellen een op jouw organisatie toegespitst plan op, gebaseerd op onze bevindingen.

and Securing

Niet lukraak investeren in technologie, maar een slimme aanpak die risico’s helpt te reduceren.

Wat zijn de routes om cyberkwetsbaarheid te verminderen?

Via ons Security Baseline Assessment brengen wij voor jou de interne en externe risico’s in kaart op gebied van cybersecurity. In eenvoudige taal en gericht op jouw branche en organisatiegrootte stellen we een gedetailleerd plan op voor verbeteringen.

Security Assessment_cybersecurity

Ons assessment

In ons Security Baseline Assessment nemen wij de volgende 6 facetten onder de loep:

Awareness

Door te pentesten nemen wij jouw ICT onder vuur en leggen we de zwakke plekken bloot. Ook checken wij de cyber weerbaarheid van je medewerkers en stellen we trainingsmogelijkheden voor die awareness verhogen.

Compliance

Voldoe je aan geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de AVG? Wij onderzoeken het en doen voorstellen voor bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten en omgang met eventuele datalekken.

Security Officer & Management

Hoe goed sluit jouw informatiebeveiligingsbeleid en -management aan bij wat op dit moment in jouw branche de norm is? Wij doen adviezen om hierin ‘peace of mind’ te creëren.

Procedures

Hoe ver ben je om te voldoen aan compliancy-normen als NIS2, ISO/IEC en NEN7510? Zijn de processen in je organisatie van dien aard dat ze de in gebruik zijnde tooling in je organisatie goed ondersteunen? Wij helpen je de processen rondom internetbeveiliging & security goed op te zetten.

Tooling

Gebruik je de juiste technische tools voor zaken als firewalling, VPN, documentbeveiliging en antivirus/antimalware? We kunnen hierover pas goed adviseren als we weten hoe in je organisatie mensen werken en processen zijn ingericht.

Securitystrategie

Het sluitstuk van onze aanpak na de analyse op vlakken van mens, proces en technologie jou een passende securitystrategie voor te stellen. Deze strategie gaat jou helpen verbeteringen door te voeren en te koersen op een slim securitybeleid.

Jor Muller CSO Security Cybersecurity Consultant Consultancy ICT IT

Jor Muller

Business Consultant & Security Expert

Binnen één dag weten waar je staat in security?

Dankzij ons door professionele consultants uitgevoerde security onderzoek weet jij precies hoe je er op vlak van cybersecurity voor staat. Op basis van mens, proces en technologie nemen we een snapshot van jouw huidige securityvolwassenheid en doen we op basis van best practices voorstellen om eventuele zorgen weg te nemen. Geen one-size-fits-all aanpak, maar gericht aan de slag gaan met veranderingen die jou echte veiligheid brengen.

Optimaal presteren  slimmer werken succesvol transformeren

met onze diensten en oplossingen.

Consultancy

Strategische doelstellingen doorvertalen naar een ICT-businessplan met impact.

Support

Efficiënt ICT-beheer en support, op de manier zoals jij het wenst.

Digital

Het digitaliseren en automatiseren van bedrijfsprocessen om schaalbaarheid en efficiency te verhogen.

Onze klanten, altijd  and running: Dat is ICT met impact!