Wat ons drijft? Impact maken op de zorg van morgen!

Zorgeloze voordelen

De digitale zorgwerkplek als centrale hub voor zorgmedewerkers om zorgeloos veilig, altijd en overal op elk device te werken. 

Digitale zorgwerkplek

Een digitale werkplek die het werkproces en daarmee het zorgproces zo eenvoudig en veilig
mogelijk maakt.

De aanpak

Naast oog voor technologie, houden wij ook rekening met organisatiebeleid, cultuur, zorgproces, informatiestormen en informatiebeveiliging.

Sociaal intranet

Breng alle communicatie- en informatiestromen samen in één overzichtelijk platform.

Ontwikkelingen binnen de zorg

De zorgtaken in Nederland verschuiven meer en meer van de Tweedelijnszorg naar de Eerstelijnszorg. Naast personeelstekort en stijgende zorgkosten voert dit de druk op zorgorganisaties verder op. Regionaal zien zorgverleners daarom de noodzaak zich beter te organiseren, eventueel te fuseren en taken op ICT-gebied breed te dragen. Door een transmuraal platform aan te bieden en een regionaal zorg ICT-plan op te stellen, biedt Exite dé uitkomst om urgente zorgvraagstukken aan te pakken.

“Goede ICT-dienstverlening is onmisbaar geworden voor zowel cliënt als zorgverlener. Denk aan het borgen van gegevens, het bieden van passende behandelingen en veiligheid van en voor de patiënt. Door zorgtechnologie goed te integreren is het zorgproces beter te beheersen, zodat goede en efficiënte zorg geboden kan worden. “

Zorg ICT – Interoperabel model

Voor het leveren van goede en efficiënte zorg is kennis over de precieze informatiebehoefte ontzettend belangrijk. Het Interoperabel model beschrijft dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld, ook tussen samenwerkende organisaties. Om dit te bereiken is een goed ingerichte architectuur noodzakelijk. Met onze managed zorgwerkplek bieden wij een verbindende factor tussen het zorgproces, de informatie, communicatie en applicaties.

zorg visie model
and Caring

Door vanuit bovenstaand 5-lagenmodel naar de zorg te kijken koppelen wij het zorgproces aan de informatie- en applicatielaag. Daarbij faciliteren wij de infrastructuur met als belangrijkste focus het waarborgen van security en continuïteit binnen organisaties. Dit maakt het werk niet alleen efficiënter, maar ook leuker.

Waarom we volgens ons Exite lagenmodel werken:
Regievoering is voor zorgorganisaties een belangrijke succesfactor om samenwerking tussen verschillende werkgebieden en aanbieders te bevorderen. Niet iedere zorgorganisatie heeft de kennis en ervaring om informatiemanagement op de juiste manier in te vullen. Exite heeft dienstverlening voorhanden om voor jou de ICT-strategie uit te voeren en organiseren. Uitgangspunt daarin is altijd toegevoegde waarde leveren aan het primaire zorgproces.
Interoperabiliteit binnen zorg gaat om meer dan alleen het uitwisselen van informatie. Het zwaartepunt hierin ligt niet alleen in techniek. Met het bovenstaande model maken we met zorgorganisaties afspraken over veiligheid, privacy en wetgeving, laten we werkprocessen goed op elkaar aansluiten en bevorderen we compatibiliteit tussen applicaties en infrastructuur van zorgorganisaties.
Digitalisering zorgt niet voor een evolutie, maar revolutie binnen de zorg. Maar daarvoor is wel noodzakelijk dat er een balans gevonden wordt in mens, proces en techniek om laatstgenoemde niet leidend te laten zijn in een digitale transformatie. Technologie moet het proces én de medewerker ondersteunen. Bovenstaand model helpt ons mens, proces en techniek op een eenvoudige, gestandaardiseerde manier in balans te brengen.
Onze zorgklanten, altijd  and running: Dat is ICT met impact!
Bas Haarhuis, CSM Exite ICT

Bas Haarhuis

Customer Success Manager
Zorg ICT is meer dan alleen technologie
Door te werken met een duidelijke visie op de zorgmarkt en onze werkwijze te baseren op een bewezen meerlaags model, gaan wij een stap verder dan alleen het opleveren van een zorgwerkplek of intranet. Jarenlange ervaring met de zorgmarkt maakt dat wij als partner in staat zijn met jou te kijken waar je nu digitaal bent, waar je zou willen komen en hoe we dat samen kunnen realiseren. Graag lichten we in een persoonlijk gesprek toe wat onze dienstverlening werkelijk #exciiiting maakt.

Optimaal presteren  slimmer werken succesvol transformeren

met onze diensten en oplossingen.

Consultancy

Strategische doelstellingen doorvertalen naar een ICT-businessplan met impact.

Support

Efficiënt ICT-beheer en support, op de manier zoals jij het wenst.

Digital

Het digitaliseren en automatiseren van bedrijfsprocessen om schaalbaarheid en efficiency te verhogen.

Onze klanten, altijd  and running: Dat is ICT met impact!