Do you prefer an English version of this page?

Disclaimer Exite ICT Support

Klanten van Interstellar kunnen incidenten in melden in de Support Portal. Met dit systeem zijn meldingen of aanvragen direct volledig, waardoor wij jouw vragen sneller en efficiënter kunnen beantwoorden. Op deze pagina vind je de redenen voor gebruik en de disclaimer.

Waarom gebruik je de Support Portal?

N

Geef eenvoudig meldingen en storingen aan wanneer het jou schikt

N

Volg het proces van jouw melding tot in detail wanneer jij wenst

N

Nog sneller reactie op vragen en meldingen door een efficiënter registratieproces

N
Vind instructies en handleidingen op één centraal punt
N

Toegang tot service rapportages wanneer het jou uitkomt

Heb je een urgente melding waarbij je niet verder kunt werken?

Disclaimer voor https://supportportal.exite.com

Exite ICT B.V. (Kamer van Koophandel: 06086913), handelend onder de naam Interstellar verleent jou hierbij toegang tot https://supportportal.exite.com en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

INTERSTELLAR B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

INTERSTELLAR B.V. spant zich in om de inhoud van https://supportportal.exite.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de informatie die op https://supportportal.exite.com is weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door INTERSTELLAR B.V. uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel INTERSTELLAR B.V. zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. INTERSTELLAR B.V. aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

De informatie op https://supportportal.exite.com is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op https://supportportal.exite.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan INTERSTELLAR B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij INTERSTELLAR B.V.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van INTERSTELLAR B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wachtwoordbeleid

INTERSTELLAR B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de keuze voor enig wachtwoord ten behoeve van https://supportportal.exite.com. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het wachtwoord en het geheimhouden hiervan.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Onze klanten, altijd  and running: Dat is ICT met impact!