Klanten aan het woord

Intersnack

Een leverancier moet de wensen van een klant niet alleen begrijpen, maar ook kunnen doorgronden. Alleen zo bouw je een partnerschap op dat rust op wederzijds vertrouwen. Voor foodfabrikant Intersnack vormt de betrouwbare ICT-infrastructuur van Exite de hoeksteen van duurzaam zakelijk succes.

“ICT-diensten van Exite bieden meer dan alleen zekerheid – ze creëren ook meerwaarde voor de business.”

De producten van Intersnack zijn onlosmakelijk verbonden met gezelligheid. De hartige snacks, pindakaas, popcorn en smaakvolle noten van het bedrijf zijn onder verschillende merknamen in wereldwijde supermarkten te vinden. Denk bijvoorbeeld aan Chio, POM-BÄR en Jack Klijn, maar ook de huismerken van verschillende Europese retailers.

Wereldwijde economische veranderingen, schaarser wordende bronnen en de groeiende vraag naar eerlijke producten, zorgen ervoor dat Intersnack altijd innovatief, flexibel, efficiënt en klantgericht dient te opereren. Voor het bedrijf is het daarom cruciaal dat de ERP-software voor het inrichten en aansturen van zijn bedrijfsprocessen optimaal functioneert en er ruimte is om te kunnen schalen en uitbreiden.

“Het is fijn een partner te hebben die weet wat er speelt, wat er gaat gebeuren en op basis van eigen observaties kan adviseren.”

Prestatie- en ondersteuningsniveau moest omhoog

In 2010 was er sprake van een situatie waarin de behoefte van het bedrijf niet aansloot bij de geboden ICT. Ontevredenheid over het bestaande ICT-platform voor de ERP van de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Polen, maakte dat er een aanbesteding kwam voor een leverancier die het bedrijf zowel hoge performance als betrouwbare support kon bieden. “We wilden ERP opnieuw definiëren aan de hand van de actuele ICT-trends”, zegt Jaap Den Breejen, ERP Application Manager bij Intersnack.

Exite was aanvankelijk niet in beeld bij de ERP-aanbesteding. “Maar doordat zij securitytoepassingen leverden aan Intersnack Group en daarin een aansprekende manier van werken lieten zien, raakten we in gesprek”, weet Den Breejen. “Daarbij was sprake van een strategische match: beide bedrijven hechten veel waarde aan professionaliteit, kwaliteit en kennis.

 

Businesscontinuïteit centraal binnen ICT-strategie

Intersnack wenste een actuele, eenvoudig te onderhouden omgeving, voorbereid op mogelijke veranderingen in de toekomst. “De vragen die wij aan partijen stelden, werden stuk voor stuk door Exite concreet en overtuigend ingevuld”, zegt Den Breejen, verwijzend naar de virtuele omgeving met 24×7 ondersteuning die Exite voorstelde. “De voorgespiegelde goed gemanagede omgeving sprak ons enorm aan. Wij kregen vanaf begin af aan het gevoel dat wij er als klant toe doen. Het is belangrijk dat een leverancier je zo’n gevoel geeft.”

Na gunning van de aanbesteding, waarin naast competentie ook prijs doorslaggevend is geweest, richtte Exite een omgeving in met een fysieke uitwijk, wat belangrijk is om te allen tijde het servicelevel te behalen. “Intersnack is één van de weinige klanten van Exite met zo’n constructie. We hebben de ICT zo ingericht dat we met een druk op de knop op een andere locatie kunnen overschakelen, met minieme impact op productiviteit van medewerkers gewaarborgde continuïteit van het primaire proces”, zegt Hans Ruiterkamp, Technisch Manager bij Exite.

Regulier terugkerende contactmomenten

De realisatie van het platform vormde het startpunt voor een constructieve relatie. Robbie Mulders, CEO bij Exite: “Onze kracht uit zich nu vooral ook in het meedenken. We doen meer dan alleen puur dienstverlening. We brainstormen ook mee over applicaties en ontwikkelingen in de business bij Intersnack en op ICT-gebied bij Exite.”

Den Breejen beaamt dat het team van Exite advies binnen het partnerschap voorop stelt: “Een ICT-partner hoort waakzaam te zijn, want technologische veranderingen gaan snel. Kijk maar naar de opkomst van de smartphone in minder dan tien jaar tijd. Hetzelfde geldt voor de serverwereld, waar alles nu virtueel draait.”

De ICT-omgeving zoals deze wordt aangeboden door Exite, heeft voor de Europese vestigingen sinds 2010 beter gepresteerd dan door de klant verwacht. In 2015 werd de dienstverlening door de klant met het cijfer 9 beoordeeld. “Het ruimschoots behalen van targets schept vertrouwen. Het maakt niet alleen dat de overeenkomst nu twee keer is verlengd en zij met een gerust hart volledig de focus kunnen leggen op het behalen van bedrijfsdoelstellingen, maar ook dat we inmiddels aanvullende dienstverlening bieden”, zegt Ruiterkamp. In vergelijking met de vorige leverancier is Den Breejen bij Exite minder afhankelijk is van individuen, zegt hij. “Bij Exite is de kennis goed verdeeld, zodat ik altijd een aanspreekpunt heb.”

Aanvullende dienstverlening buiten ERP

Ruiterkamp vertelt dat Exite een voorstel voor een Europese domeinstructuur heeft opgezet, waarvan het ERP een centraal onderdeel uitmaakt. “Op die manier blijft de zelfstandigheid van verschillende landen bestaan, maar wordt de ICT van Intersnack Europa wel onder één paraplu gebracht.” Recente zijstappen naast het oorspronkelijke project waren de migratie van een ouder – en een overgenomen domein naar de centrale omgeving, licht Exite’s Technisch Manager toe.

“Het is fijn een partner te hebben die weet wat er speelt, wat er gaat gebeuren en op basis van eigen observaties kan adviseren. Tot nog toe heeft Exite mij daarin niet teleurgesteld”, aldus Den Breejen.

Partners Intersnack profiteren mee van nieuwe cloudomgeving

Onlangs is Intersnack overgestapt naar de Exite ONE Cloud, wat een dynamische doorontwikkeling van het platform tot gevolg heeft. ONE Cloud verenigt de voordelen van volledige controle over de eigen omgeving met de mogelijkheden van de public cloud. “Dit vergroot onze opties enorm. De ONE Cloud biedt ons een aantal sprekende voordelen, bijvoorbeeld dat data specifiek voor bepaalde partners beschikbaar is. Dit is ook nodig, want we merken een trend dat gebruikers meer van ICT vragen en ICT-systemen daardoor in staat moeten zijn dynamischer gegevens uit te leveren”, besluit Den Breejen.

Kristel Postel

Business Developer

Benieuwd naar een succesverhaal dat specifiek aansluit op jouw business?

Heb je een vraag over onze klantreferenties? Of vind je net niet dat ene klantenverhaal voor jouw branche waar je naar op zoek bent? Niet getreurd, we kunnen je vast en zeker in deze informatiebehoefte voorzien! Neem gewoon even contact met ons op.

Onze klanten, altijd  and running: Dat is ICT met impact!