Ook in barre tijden: Kop op!

Media & Communicatie is aangeduid door de rijksoverheid als een cruciale beroepsgroep. Informatie Communicatie Technologie, oftewel ICT, is niets zonder communicatie. Binnen organisaties is ICT momenteel wellicht wel het meest vitale proces om continuïteit te bieden.

18 mrt 2020 | Advies, Blog

Auteur:

Robbie Mulders

Robbie is CEO van Exite, oftewel 'Chief Exite Officer'. In deze functie is hij naast algemeen directeur ook ambassadeur van Exite. Zowel op commercieel als inhoudelijk vlak staat hij voor de boodschap van Exite: met inzet van slimme ICT impact maken op morgen.

Volg Robbie op LinkedIn.

18 mrt 2020 | Advies, Blog

ICT: cruciale beroepsgroep en een vitaal proces

Media & Communicatie is aangeduid door de rijksoverheid als een cruciale beroepsgroep. Informatie Communicatie Technologie, oftewel ICT, is niets zonder communicatie. Binnen organisaties is ICT momenteel wellicht wel het meest vitale proces om continuïteit te bieden. De wervelwind van aankondigingen waarin organisaties grotendeels thuis gaan werken is nog nooit zo hoog geweest. Om deze capaciteitsbehoefte te kunnen faciliteren is een goed presterende ICT-infrastructuur en bijbehorend applicatielandschap essentieel! Het ondersteunen van cruciale beroepsgroepen op het gebied van zorgverlening, energieleveringen en de voedselketen heeft de hoogste prioriteit. Continuïteitsissues kunnen in deze groepen nu zelfs desastreus uitpakken. Het is van belang dat we vanuit de hoogste staat van paraatheid acteren, ook in de ondersteuning van deze organisaties.

Flexibiliteit en capaciteitsbehoefte

Wat we in onze bedrijfstak zien is dat de organisaties die de stap gemaakt hebben naar flexibilisering deze nu dubbel en dwars uitbetaald krijgen, in positieve zin. Sommige organisaties kunnen in verband met een terugloop in activiteiten en behoefte downsizen, hetgeen positieve financiële effecten heeft. Andere organisaties zien juist een toename in hun productie en/of hebben meer capaciteit nodig om hun gehele personeelsbestand uit te rusten om degelijk te kunnen thuiswerken. Denk aan bijvoorbeeld de levensmiddelenbranche, thuis(be)zorgdiensten en laboratoria. Deze uitbreiding van reeds aanwezige basisfunctionaliteit is veelal in een handomdraai opgelost indien het bedrijf in kwestie voorgesorteerd heeft op een flexibel cloudplatform dat als een service wordt afgenomen. Dergelijke consumptiemodellen zorgen ervoor dat investeringen die nu gedaan moeten worden direct geïnjecteerd kunnen worden in de business, in plaats van traditionele uitbreidingen van ICT-omgevingen (met alle leverproblemen van dien). Voorbereid de toekomst in betaalt zich terug.

Digitaal samenwerken

We hebben gelukkig vele organisaties op ad hoc basis kunnen faciliteren om hun gehele personeelsbestand remote te kunnen laten (samen)werken. Het gaat namelijk veel verder dan enkel kunnen werken op afstand. In plaats van de fysieke ontmoeting en samenwerking tussen mensen moeten mensen elkaar plotseling digitaal weten te vinden om effectief samen te kunnen werken en velen zijn hier nog niet op voorbereid. Het biedt dus ook kansen voor organisaties om versneld “anders” te formeren en verplicht te adopteren. Hierdoor kan op termijn, in een fase van beheersbaarheid van de Corona situatie, worden gekeken naar wellicht een gebalanceerde blended inzet van beide samenwerkingsvormen. De blokkerende digibeten in organisaties worden nu geforceerd om zich de “new way of working” aan te meten en zien vervolgens voor zichzelf ook hopelijk de voordelen. Kortom, de digitale transformatie en adoptie krijgen op deze wijze een impuls! Technologie partners hebben vanuit hun betrokkenheid naar de samenleving toe Microsoft Teams Premium tijdelijk kosteloos beschikbaar gesteld om organisaties online samen te kunnen laten werken en Cisco heeft haar gratis WebEx versie tijdelijk geavanceerde features gegeven voor digitale meetings. Denken in mogelijkheden, geweldig!

Onverminderd bereikbaar

Ook Exite ICT heeft besloten om de aangescherpte RIVM-richtlijnen aan te houden en dat betekent dat thuiswerken de regel is. Dat betekent elkaar niet meer fysiek treffen in veel gevallen en dat is wennen voor ons. Omdat we voorstander zijn van fysiek drammen en vlammen met elkaar; daar schep je namelijk een band mee. Zowel samen geweldige prestaties neerzetten, maar ook met een spijkerharde (en uiteindelijk constructieve) discussie voeren creëer je een band onderling. Een band die we als mensen nodig hebben door elkaar in de fysieke vorm te zien, dat maakt ons nu eenmaal de sociale wezens die we zijn. Een virtuele high-five voelt nu eenmaal anders. Wat echter niet verandert, is dat we alles in het werk stellen voor onze klanten, om in deze tijden operationeel te blijven en we samen de volgende stappen zetten in onze ambities. We zijn dan ook onverminderd bereikbaar voor onze klanten! Ook als het even een keer niet zo persoonlijk kan zoals ze dat van ons gewend zijn. We nemen dat nu op de koop toe.

Partnership en servicegerichtheid

Stil staan is voor ons geen optie, vanuit onze vitale functie voor organisaties kan het ook niet eens. We zijn met man en macht bezig om alle extra service aanvragen te verwerken en kijken uit naar een fase waarin we de handen ineen moeten slaan. Als partners: of het nu klanten, leveranciers en concullega’s betreft. Daar waar mogelijk proberen we iedereen te helpen en dat kan soms leiden tot krapte in de planning. We beseffen onszelf echter terdege dat dit niet voor elke organisatie op gaat. Daar waar we continu de prioriteiten goed afwegen in het belang van onze klanten, kan het wellicht zijn dat het ene besluit impact heeft op het andere. We proberen in goed overleg met onze klanten de hoogste graad van servicegerichtheid te laten prevaleren, maar dat dit wellicht niet voor elke situatie kan. Wat we wel weten is dat we allen sterker uit de strijd tegen Corona gaan komen.

Corona counteractie; we moeten door als organisaties!

We zien organisaties hun deuren tijdelijk sluiten en in veel gevallen gelukkig remote (door)werken om op deze wijze bij te dragen aan “social distancing” en hiermee besmettingshaarden te voorkomen. Ook zien we nu al organisaties die naast sociaal-maatschappelijk ook economisch worden getroffen door de maatregelen die landelijk en wereldwijd zijn getroffen door de overheden, het bedrijfsleven en het vervolgens logische hieruit voortvloeiende handelen van de mens. Normaliter zouden organisaties direct full force een rampenplan effectueren, maar als het nog niet nodig is bestaat de kans dat je voor de middellange termijn misschien zelfs meer schade aanricht dan dat het voor de korte termijn aan soelaas biedt. Daarom mogen we ook zo blij zijn met de maatregelen die de overheid heeft getroffen voor ondernemend Nederland, maar daarmee zijn we er nog niet! We moeten met elkaar paniekvoetbal voorkomen, aangezien we dag tot dag gecontroleerd moeten bekijken welke maatregelen gepast zijn om te nemen. “Bezint eer ge begint”. De wereld na corona is net zo relevant, een fase waarin de concurrentie wellicht door andere keuzes te hebben gemaakt een snellere start doormaakt en de concurrentiepositie permanent (heeft) ontwricht. Als we allemaal vanuit paniek gaan regeren en de business op slot zetten, dan weten we ook wat de uitkomst hiervan is…Dus hoe gaan we elkaar stimuleren om de juiste en verantwoorde keuzes te blijven maken?

We voelen de verplichting naar onze dierbaren om elkaar voort te helpen in deze onvoorspelbare tijden, waarin we sterker uit deze fase van overmacht komen. We willen natuurlijk dat we geen collega’s hoeven te gaan missen, onze kinderen kunnen (blijven) studeren en we geen betrouwbare partners of klanten moeten gaan missen. Niet al te veel inboeten op onze kwaliteit van leven in plaats van overleven prevaleert daarnaast in hoofden van velen. 

Al jarenlang zijn we bekend met de kansen en bedreigingen in onze businessplannen en als mens kunnen we heel erg goed doemdenken. In de fase van een onvoorziene pandemie, waarbij het vaccin er nog niet is, is ons brein erop ingesteld om eerder in de bedreiging te denken dan in de kansen. Logisch, het is onze overlevingsmodus en de angst voor het onbekende. Maar wat nu als we zouden denken vanuit een andere modus? Een modus waarin we nadenken over de kansen die het ons als mensheid kan bieden. Dat betekent dat we rekening houden met de zekerheden die tot op heden bekend zijn en creativiteit aanwenden om te kijken hoe we als organisaties de economie op niveau kunnen houden ten tijde van de preventieve maatregelen die worden getroffen. Simpelweg door ons te wapenen tegen de bedreigingen en vanuit de kansen te bekijken hoe we als organisaties ons niet uit het veld laten slaan. We moeten onze creativiteit als mensheid in het bedrijfsleven aanwenden en met elkaar deze pandemie overwinnen!  

Enorm veel sterkte, wijsheid én vooral creativiteit gewenst! Ook al kunnen we vanuit onze regionale en maatschappelijke betrokkenheid niet al het leed verzachten, we staan graag voor eenieder klaar als we wat kunnen betekenen voor je.

Keep your head up & your heart strong!

Robbie 

Lees meer van dit soort berichten...
Blogs, nieuws en events. Alles over wat ons inspireert en jou informeert!

IT Governance – Pak de regie

IT Governance – Pak de regie

Beheer de complete IT-omgeving vanuit één besturingsmodel en breng alle ICT spelregels, afspraken, richtlijnen en procedures samen | Pak de regie met een gericht IT-Governance beleid | Strategie & Beveiliging voor risicobeheersing, kostenbesparing & bedrijfscontinuïteit.

Heb je vragen of een super tof idee voor een nieuwe blog? Stuur een mailtje naar marketing@exite.com

Onze klanten, altijd  and running: Dat is ICT met impact!