IT-Governance – pak de regie!

Manage jij de complete IT-omgeving al vanuit één besturingsmodel? Blijf weg van de gestandaardiseerde bedrijfsvoering en pak de regie richting een aanpasbare en beheersbare IT.

13 jun 2023 | Advies, Blog, Security

Auteur:

Jor Muller

Jor Muller is ICT Business Consultant / Security Officer bij Exite.

Volg Jor op LinkedIn.

13 jun 2023 | Advies, Blog, Security

 

 

 

Duidelijk beleid of aanklooien?

Management betekent een juiste aansturing voor iedere afdeling en als organisatie is naleving van de geldende wet- en regelgeving verplicht. Door te werken volgens een besturingsmodel dat alle ICT spelregels, afspraken, richtlijnen en procedures omvat kan optimaal management gevoerd worden.

Ontbreekt er een duidelijk beleid? Is er onvoldoende controle over de IT-investeringen? Dan maak je ongetwijfeld onnodig hoge kosten. Door te weinig aandacht is er beperkt zicht op alle beveiligingsmaatregelen en de toegang tot bedrijfsdata met serieuze risico’s tot gevolg. Blijf dus niet aanklooien!

Een goed IT-Governance beleid helpt bij het in lijn brengen van alle ICT-middelen, tools & applicaties binnen de organisatie. Het definiëren van verantwoordelijkheden, rollen en processen bij beslissingen over IT-investeringen, -beleid en –beheer zorgt voor een betere bedrijfsvoering en besluitvorming. 

 

Gestructureerd te werk

Zoek de afstemming tussen IT en bedrijfsdoelstellingen om prestaties te bevorderen. Door een gestructureerde werkwijze te volgen wordt het belang van IT-processen en –systemen duidelijk, maar ook de impact bij het falen van deze processen & systemen.

Het IT-governance besturingsmodel kent 3 belangrijke uitkomsten:

Pijl Exite rechts lichtblauw Risicobeheersing: Stel beleidsregels en procedures vast die zorg dragen voor IT-beveiliging en blijf compliant aan wet- en regelgeving, zoals de nieuwe NIS2-eisen . 

Pijl Exite rechts lichtblauw Kostenbesparing: Plan investeringen effectief en monitor de resultaten die waardecreatie.

Pijl Exite rechts lichtblauw Bedrijfscontinuïteit: Identificeer risico’s en benut kansen door de IT-infrastructuur zo optimaal mogelijk in te richten vanuit een effectief besluitvormingsproces.

Een beheersbare IT-omgeving vanuit de cloud levert meer efficiëntie en concurrentievoordeel op, maar dé afgemeten structuur bestaat niet. De structuur is afhankelijk van factoren als: organisatieomvang, bedrijfsactiviteiten, IT-middelen en de doelstellingen. Het definiëren van een duidelijk raamwerk vereist communicatie en samenwerking tussen alle belanghebbenden binnen de afgestemde ICT-strategie.

Complexiteit vs. Capaciteit

De complexiteit zit hem in de gestructureerde uitvoering en naleving van het IT-Governance beleid. Dit vereist betrokkenheid van het management, de juiste middelen, continue evaluatie en optimalisatie. Het beleid effectief implementeren is dus niet alleen complex, maar vraagt ook om capaciteit voor beheer en beveiliging.

Let op: Een gestructureerde uitvoering is wel degelijk wat anders dan een gestandaardiseerde bedrijfsvoering. Je moet als organisatie flexibel, schaalbaar en innovatief zijn voor betere prestaties. De IT-omgeving is namelijk continu in beweging en dat vraagt om een aanpasbaar beleid dat bijgestuurd wordt.

Advies…

Weten hoe je dit aanpakt en de regie houden over de ICT-omgeving? Kom in contact met een van onze specialisten en laat ons jou adviseren.

Heb je vragen of een super tof idee voor een nieuwe blog? Stuur een mailtje naar marketing@exite.com

Onze klanten, altijd  and running: Dat is ICT met impact!