De digitale zorgwerkplek – de sleutel tot betere zorgkwaliteit

Dat de zorgsector toe is aan een digitale sprong mag duidelijk zijn, maar hoe verbeter je de zorgkwaliteit waar ook zorgprofessionals gebaat bij zijn?

23 mei 2023 | Blog, Zorg

Bas Haarhuis

Auteur:

Bas Haarhuis

Bas is Customer Success Manager bij Exite met een specialiteit in Zorg. Hij heeft uitgebreide ervaring opgedaan met vraagstukken rond Microsoft 365, Modern Workspace, Intranet, Microsoft Cloud, Power Platform en Dynamics 365.

Volg Bas op LinkedIn.

23 mei 2023 | Blog, Zorg

De digitale zorgwerkplek als facilitator om de zorgkwaliteit te verbeteren: Eén centrale omgeving voor zorgverleners waar alle applicaties en data beschikbaar zijn voor de uitvoering van haar werkzaamheden. De plek waar samenwerking gestimuleerd wordt, informatie makkelijker uitgewisseld kan worden en patiëntgegevens inzichtelijk zijn. Dat betekent efficiënter werken en meer tijd overhouden voor patiëntenzorg.

Behandeling op maat

Digitale zorgverlening heeft diverse voordelen door data te verzamelen, analyseren en toepassen met als uitkomst een behandeling op maat.

Zo is de zorgverlener in staat om:

Pijl Exite rechts lichtblauw Patiënten beter te monitoren (ook op afstand), oftewel telezorg.

Pijl Exite rechts lichtblauw Voorspelbaardere gezondheidsrisico’s te maken door AI-toepassingen.

Pijl Exite rechts lichtblauw Een gepersonaliseerd behandelplan op te stellen.

Pijl Exite rechts lichtblauw Minder administratieve lasten te ervaren.

Door alle informatie centraal gebundeld te hebben en in diverse systemen te combineren wordt het werk van de zorgverlener een stuk makkelijker en leuker. Naast goede patiëntenzorg betekent dit ook betere communicatie met je interne medewerkers, meer betrokkenheid en een stimulans voor kennisdeling.

 

Een gedigitaliseerde zorgwerkplek

Eén geïntegreerd platform waar alle elektronische patiëntendossiers (EPD’s) & cliënten dossiers (ECD) beschikbaar zijn. Met communicatiekanalen zoals mail en chat, planning- en roostersystemen, het intranet met de kennisbank en protocollen en alle overige applicaties. Eenvoudig in gebruik, volledig aanpasbaar en optimaal beveiligd om de beste zorg te verlenen.

Houd er rekening mee dat zorgverleners de nieuwe werkprocessen niet direct onder de knie hebben, het vraagt tijd en training (adoptie) om alle middelen efficiënt te gebruiken. Makkelijker werken betekent meer tijd voor zorg en daarmee het stellen van betere diagnoses en een verbeterde zorgkwaliteit.

Werk toe naar een digitale zorgwerkplek en kijk naar de (her)inrichting van het zorgproces. Door medewerkers te voorzien in een makkelijkere en leukere werkplek weet je ze eerder te behouden voor de zorg. Goed personeel is namelijk al lastig te vinden, maar met de juiste XLA – beleving onder de medewerkers – weet je het verloop ook te reduceren.  

Samen met automatisering van administratieve taken en het minimaliseren van foutmarges vormt dit de sleutel tot betere zorgkwaliteit. 

digitale zorgwerkplek

 

Hoe pak je de digitale sprong aan voor een betere zorgkwaliteit?

Digitalisering van het zorgproces vereist een lange adem om de transformatie succesvol te laten verlopen. Het draait om de operationele issues en de betrokken verantwoordelijken van waaruit IT-knelpunten ontstaan.

Daarbij moet IT een strategische rol hebben vanuit CIO oogpunt, iemand die als eindverantwoordelijke de regie voert op de gehele informatievoorziening. Een CIO office kan daarin helpen bij de optimale inrichting en het realiseren van organisatiedoelstellingen. Door een werkgroep met proceseigenaren te creëren kunnen de IT-knelpunten aangepakt worden. Bepaal met onderstaande stappen hoe je de digitale sprong aanpakt.

Exite Bepaal welk probleem er opgelost dient te worden; zorgkwaliteit verbeteren, efficiëntieverhoging of patiëntervaring.

Exite Stel een strategische roadmap op om de prioriteiten te bepalen en niet met 1000 dingen tegelijk te beginnen aan de digitale sprong.

Exite Identificeer welke technologie en middelen benodigd zijn om de transformatie in gang te zetten en maak hier een investeringsplan voor.

Exite Zorg voor een goede adoptie door te investeren in opleiding & training om de implementatie van het ‘veranderende’ zorgproces en de nieuwe manier van werken te omarmen.

Exite Start klein en voer de implementatie stapsgewijs uit om de effectiviteit van digitale oplossingen te analyseren.

Exite Creëer betrokkenheid en draagvlak voor de digitale transformatie door gerichte communicatie.

Gewoon goede zorg?

Investeren in de juiste tooling en expertise maakt niet alleen het werk voor de zorgprofessional leuker, maar biedt ook betere zorg voor de patiënt. Kortom, digitalisering in de zorg is essentieel voor efficiënte en data-gedreven zorgverlening.

Benieuwd? Wij adviseren je graag bij een gedigitaliseerde zorgwerkplek om de zorgkwaliteit te verbeteren.

IT Governance – Pak de regie

IT Governance – Pak de regie

Beheer de complete IT-omgeving vanuit één besturingsmodel en breng alle ICT spelregels, afspraken, richtlijnen en procedures samen | Pak de regie met een gericht IT-Governance beleid | Strategie & Beveiliging voor risicobeheersing, kostenbesparing & bedrijfscontinuïteit.

Heb je vragen of een super tof idee voor een nieuwe blog? Stuur een mailtje naar marketing@exite.com

Onze klanten, altijd  and running: Dat is ICT met impact!