Zorgtechnologie hoort ook voor de aanbieder te werken

In de huidige wereld zijn de stethoscoop en latex handschoenen allang niet meer de enige benodigdheden waarop een zorgprofessional moet kunnen vertrouwen. Een betrouwbare digitale werkplek kan voor een verandering zorgen waarbij eenieder elkaar beter weet te vinden en productiviteit toeneemt.

26 aug 2020 | Blog, Zorg

 Meer informatie?

Zit je met een vraagstuk, heb je advies nodig of wil je even sparren? Wij vertellen graag wat wij voor jouw (zorg)instelling binnen de eerstelijnszorg kunnen betekenen. Let us know!

26 aug 2020 | Blog, Zorg

Zorgtechnologie is al jaren aan flinke veranderingen onderhevig en heeft daarin al flinke stappen gezet. En ook technologie in de zorg verandert, maar het tempo daarin ligt wat lager. Op het oog twee verschillende ontwikkelingen, die toch veel met elkaar te maken hebben. Zorgtechnologie is het appje op je telefoon dat gegevens over je slaap, beweging en eventuele medicijnen bijhoudt, terwijl je ook via health apps contact houdt met zorgprofessionals, afspraken maakt en administratie doet. Iedereen kent wel voorbeelden uit de eigen of naburige omgeving waarbij gezondheid inmiddels een flinke digitale component kent en technologie vooruithelpt. In navolging van andere sectoren gaat ook de zorgbranche zich aanpassen naar veranderende en toegenomen eisen vanuit gebruikers.

Afstand tot de cliënt

Maar hoe staat het op dit moment met die andere kant, technologie in de zorg, waar de zorgaanbieders mee werken? De zorgbranche kent unieke eisen en uitdagingen. Veel zorgprofessionals merken dat informatie op steeds meer plekken verspreid staat, zij druk ervaren om beter te moeten kunnen samenwerken, hun applicaties vaker vanuit de cloud worden aangeboden en dat ze ook steeds vaker moeten werken met e-health systemen zoals beeldbellen voor consults op afstand. Met andere woorden, ze moeten de aansluiting kunnen maken met de zorggebruiker. Daaraan niet kunnen voldoen, levert frustratie op. Hoe zou het zijn als zorgmedewerkers in het werken met technologie hetzelfde gemak ervaren als zorgtechnologie consumenten biedt? Uiteraard hoort het dan ook te werken met hoogstaande beveiliging, dat spreekt voor zich.

De meeste organisaties hebben de technologische basis die kan dienen voor de stap naar een moderne digitale werkomgeving al in huis. Alleen veel van de bestaande systemen werken op zichzelf niet veilig, zijn niet flexibel, bieden geen mogelijkheid tot onderlinge samenwerking en zijn niet toegerust op de huidige eisen binnen de zorgbranche. Ze zijn ontwikkeld in een tijd dat technologie nog in dienst stond van het systeem in plaats van de mens en het proces waarmee allerlei praktische barrières en onhandigheden werden opgeworpen. Voorbeelden van hoe het slimmer kon bestonden nog niet. Dat is nu gelukkig anders.

Meer aandacht voor mens en proces

Een moderne werkomgeving houdt rekening met het feit dat een technologische verandering in zorgcontext geen plotsklapse omslag kan zijn. Veel systemen kun je niet één-op-één vervangen met een moderne variant en meestal is deze ook niet voorhanden of veel te kostbaar. En daarmee los je het problemen van een wildgroei aan digitale toepassingen voor verschillende zorgtaken en zorgondersteuning niet op. Slimmer is je huidige landschap integreren in een moderne omgeving die als schil rondom bestaande technologie functioneert en eigenschappen kent die mens en proces ten dienste staan.

Zorg – Exite ICT

ICT in de gezondheidszorg is de laatste jaren steeds complexer geworden. Neem de huisarts in zijn rol als regisseur van de zorg. Praktijken moeten meegroeien met informatiesystemen en kunnen niet achterblijven met het implementeren van passende technologie en het invoeren van digitalisering & automatisering. Exite voorziet jouw praktijk van advies & service en brengt slimme oplossingen.

Blijf op de hoogte, lees de nieuwste updates...
Blogs, nieuws en events. Alles over wat ons inspireert en jou informeert!

Heb je vragen of een super tof idee voor een nieuwe blog? Stuur een mailtje naar marketing@exite.com

Onze klanten, altijd  and running: Dat is ICT met impact!