Ontdek onze #exciiiting multidisciplinaire Security-as-a-Service aanpak. Advies op maat op het vlak van mens, proces & techniek.

Security-as-a-Service: flexibele multidisciplinaire cybersecurity

Security is van cruciaal belang voor het beschermen van je organisatie en bijbehorende werkplekken. Als recente hacks één ding bewijzen, is het dat de mens de zwakste schakel in de securityketen vormt. Waar gewerkt wordt, worden immers fouten gemaakt. Het grootste probleem in een adequate aanpak van securityrisico’s vormt het ontbreken van kennis en aandacht.

Minimaliseer dreigingen in het digitale tijdperk
Voorkom misplaatste of onnodige inzet van technologie
Focus op de zwakste schakel in de keten: de mens
Maak gebruik van adequate beveiliging: zet slim technieken in op basis van onderzochte risico’s

and Securing

Onze experts Jor Muller neemt je mee in de visie van Exite op informatiebeveiliging:

Onze security strategie: een effectief plan voor risicoreductie & weerbaarheid tegen kwetsbaarheden

Ken en herken jij de risico’s? Onze Security-as-a-Service aanpak begint met het creëren van bewustwording en een onderzoek naar reële risico’s voor jouw organisaties. Vanuit mens & bestaande techniek kijken we naar hoe voldaan wordt aan wet & regelgeving en stellen we een informatiebeveiligingsbeleid voor. We helpen jouw organisatie vervolgens te werken met de juiste procedures en processen om vervolgens samen tot slimme keuzes te komen in toegepaste technologie.

Fase 1:

Mens

Tijdens deze eerste fase staan we stil bij de menselijke factor in security. We gaan aan de slag met awareness: security awareness, pentesten, training en het onderdeel compliance & privacy (AVG). Denk hierbij aan verwerkersovereenkomsten en de meldplicht datalekken.

Verhogen van bewustwording

We helpen in de organisatie duidelijker te maken wat security betekent voor de huidige werkprocessen, welke technieken er bestaan om veiliger te werken. Dat doen we met veel oog voor medewerkers. Zij dragen tenslotte persoonlijke verantwoordelijkheid voor het veilig houden van de ICT-omgeving en hun eigen werkplek.

Compliance

Vrijwel elke organisatie moet voldoen aan eisen in wet & regelgeving, of het nu gaat om de AVG, ISO 27001 of NEN 7510. Met de nieuwe NIS2-eisen moeten organisaties maatregelen nemen om bij te blijven. Bij veel organisaties bestaat geen goed overzicht van compliance en protocollen. Daarom doen we een scan om de huidige stand van zaken in compliancy in kaart te brengen. Daarbij kijken we naar de IT-organisatie, maar nemen we ook HR-processen, rechtenstructuren voor applicaties en data onder de loep, evenals (fysieke) toegang tot locaties en bronnen.

Security Officer & Management

Indien nodig kan Exite de rol op zich nemen om de organisatie compliant te maken met wet & regelgeving die van toepassing is op de organisatie (wat is onderzocht in de compliance-fase). Exite kan ondersteunen in het ontwikkelen van informatiebeveiligingsbeleid en verbeteren van processen en procedures. Ook treden we graag op als strategisch sparringspartner vanuit SOC oogpunt, treden we op in incidentmanagement en helpen we met de selectie & inrichting van een Information Security Management System (ISMS).

Procedures

Een belangrijk onderdeel van een goed informatiebeveiligingsbeleid is gebruikmaken van de juiste procedures in de organisatie. Wij adviseren en begeleiden jou naar benodigde en aanvullende certificatie en het versterken van processen binnen de organisatie. Dat doen we aan de hand van bewezen effectieve en industrie-geteste normen.

Fase 2:

Proces

In deze tweede fase kijken we samen naar de noodzakelijke processen voor een correcte securitystrategie. We kijken naar de processen rond de security officer & management, oftewel het informatiebeveiligingsbeleid (ISMS, incidentbeheer etc.) Ook is  er aandacht voor de procedures zoals beschreven in bijvoorbeeld ISO27001, NEN7510 & NIS2

Fase 3:

Techniek

In de laatste fase gaan we aan de gang met het technische aspect van security. We zorgen er voor dat de juiste tooling wordt geïmplementeerd nadat we een uitgebreide security scan hebben uitgevoerd.

Tooling

Wat heeft de organisatie momenteel beschikbaar aan tooling en wat is slim om eventueel te vervangen of extra in te zetten om risico’s te minimaliseren? Deze vraag staat centraal in het sluitstuk van onze Security-as-a-Service aanpak, wanneer we kijken naar de technologische component van informatiebeveiliging.

What we’re offering
Voor elk Security-as-a-Service vraagstuk is Exite jouw trusted advisor en specialist:
d

Security Awareness

We doen een scan en bieden je inzicht in mogelijke tekortkomingen in je huidige aanpak. We laten zien wat je kunt doen om kwetsbaarheden te verhelpen.

q

Compliancy

Een compliance scan helpt ons samen op weg om te voldoen aan geldende wet & regelgeving. Ook zorgen we ervoor dat continuïteit van compliancy binnen de organisatie geborgd is.

Proces & beleid

Assistentie in het opstellen van verplichte documentatie en de helpende hand in coördinatie op proces en beleid. Je organisatie leert werken via effectieve procedures.

U

Cybersecurity

Internetbeveiliging is van belang om kwalen als phishing, ransomware, malware en DDoS te voorkomen. Exite heeft de specialisten in huis om jouw organisatie veilig te houden.

Inzet Security Officer

Stelt passend beleid op voor jouw organisatie en monitort de toepassingen van maatregelen. Altijd een aanspreekpunt op gebied van informatiebeveiliging!

s

Implementatie tooling

Waar nodig passen we technologie toe om medewerkers veilig te laten inloggen en mailen. Ook geven we advies in beveiliging van apparaten en het delen van documenten.

Jor Muller

Business Consultant & Security Expert

Hands on strategy right now?

Jij wilt graag jouw organisatie naar een hoger niveau van informatiebeveiliging tillen? Dan kom ik graag eens op gesprek om onze Security-as-a-Service aanpak door te nemen. In een vrijblijvende kennismaking kijken we naar jouw huidige situatie en wensen. Heb je weinig kennis van security of juist veel? Geeft niks. Wij spreken de taal van de organisatie én de techniek. Door middel van onze gestandaardiseerde set aan diensten en producten, kun je in een vervolgtraject keuzes maken die het beste bij jouw organisatie passen. Vanaf het begin is duidelijk wat we opleveren, met een bijbehorend kostenplaatje. Geen verrassingen en onverwachte kosten, wel een totaalaanpak van informatiebeveiliging specifiek gericht op jouw organisatie.

Optimaal presteren  slimmer werken succesvol transformeren

met onze diensten en oplossingen.

Solutions

Hoogwaardige oplossingen en managed services die overal passen.

Support

Efficiënt ICT-beheer en support, op de manier zoals jij het wenst.

Digital

Het digitaliseren en automatiseren van bedrijfsprocessen om schaalbaarheid en efficiency te verhogen.

Onze klanten, altijd  and running: Dat is ICT met impact!