Op zoek naar digitale zorg-oplossingen jouw ICT-uitdagingen in de VV&T, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en langdurige GGZ? Laat ICT optimaal werken voor jouw care zorgorganisatie. 

Zorgeloze voordelen

De digitale zorgwerkplek als centrale hub voor zorgmedewerkers om zorgeloos, veilig, altijd en overal op elk device te werken.

Visie op Zorg

ICT in de zorg is meer dan alleen technologie. Wij gaan een stap verder dan alleen het opleveren van een zorgwerkplek of
intranet.

Digitale zorgwerkplek

Een digitale werkplek die het werkproces en daarmee het zorgproces zo eenvoudig en veilig
mogelijk maakt.

De aanpak

Naast oog voor technologie, houden wij ook rekening met organisatiebeleid, cultuur, zorgproces, informatiestormen en informatiebeveiliging.

and Caring

In Nederland wordt een scala aan zorgoplossingen aangeboden. Maar hoe kom je erachter wat je voor jouw care-organisatie nodig hebt? In een wereld waarin zorgtaken verschuiven tussen aanbieders en de burger en de keten steeds complexer wordt, is het belangrijk over een ICT-oplossing te beschikken die primaire, ondersteunende en informele processen faciliteert en optimaliseert.

 

 

Van beheerder naar regievoerder

Ontwikkelingen in de zorg gaan zo hard dat het voor care-aanbieders niet langer houdbaar is zelf volledige ICT-dienstverlening aan haar gebruikers te bieden. Van ICT wordt verwacht dat zij kosteneffectief is, een bijdrage levert aan het zorgproces en flexibel meebeweegt met ontwikkelingen op de ICT-markt die zowel zorgverleners als cliënten raken.

In de benadering van ICT, zien wij de focus van care-zorgaanbieders verschuiven van beheer naar ontwikkeling en van intern naar extern. Wij helpen je ontwikkelingen op de markt te vertalen naar een digitale strategie en deze stap voor stap uit te voeren.

 

 

Care_Zorg_Exite_partner_team
Waarom Exite?

Exite ontwikkelt dagelijks doeltreffende ICT-oplossingen die aansluiten bij de dynamiek die de zorgmarkt typeert. Zowel de Digitale zorgwerkplek als ons Sociaal intranet helpen jouw zorgverleners te ontzorgen en maken dagelijkse processen efficiënt en effectief, zodat de volledige aandacht op de cliënten gericht kan worden.

Onze zorgklanten, altijd  and running: Dat is ICT met impact!
Bas Haarhuis, Customer Success Manager, Exite ICT

Bas Haarhuis

Customer Success Manager

Een veilige informatievoorziening
met 👁 voor professional & cliënt
Met onze geïntegreerde oplossingen bieden we zorgprofessionals ondersteuning op maat. Onze Digitale zorgwerkplek en het Sociaal intranet zijn zowel inzetbaar op vaste als mobiele devices, zodat jouw zorgverleners altijd beschikken over informatie, applicaties en processen voor zorgtaken. Bovendien zorgen we dankzij veilige gegevensuitwisseling voor meer betrokkenheid van cliënten bij hun zorgproces.

Optimaal presteren  slimmer werken succesvol transformeren

met onze diensten en oplossingen.

Consultancy

Strategische doelstellingen doorvertalen naar een ICT-businessplan met impact.

Support

Efficiënt ICT-beheer en support, op de manier zoals jij het wenst.

Digital

Het digitaliseren en automatiseren van bedrijfsprocessen om schaalbaarheid en efficiency te verhogen.

Onze klanten, altijd  and running: Dat is ICT met impact!