Kenniscirculatie tussen Saxion en Exite ICT officieel vastgelegd

Al jaren is er een intensief tweerichtingsverkeer tussen Saxion en Exite ICT (voorheen Sigmax ICT Specialisten): van het aandragen van studenten en het faciliteren van afstudeerplekken tot kennisdeling op gebied van ICT.

Hoewel deze samenwerking altijd sterk is geweest, hebben beide partijen besloten dit nu ook officieel vast te leggen met als doel het uitbouwen van ICT-kennis in Twente.

12 feb 2019 | Nieuws

Exite Consultancy

Onafhankelijk en op een laagdrempelige manier helpen wij jouw ICT te versimpelen. Neem contact op via consultancy@exite.com

12 feb 2019 | Nieuws

Raimond Bartelink, directeur Academie Creatieve Technologie: “Wij hopen met dit contract kenniscirculatie in stand te houden en als opleider dichter bij de praktijk te komen. Saxion investeert middels samenwerkingen met partijen als Exite ICT in haar opleidingsniveau en kan op deze manier studenten multidisciplinair opleiden”. In dit perspectief zal Wilma Koopman, docent ICT bij Saxion, het komende kwartiel wederom één dag per week meelopen met het Exite ICT team.

“Ik heb de afgelopen tien weken een fantastisch kijkje in de keuken gekregen bij Exite ICT en kennis opgedaan die ik weer kan overbrengen op studenten. Ondanks dat ik jaren in het bedrijfsleven heb gewerkt, is een opfrisser op het gebied van onder andere informatiebeveiliging, ontzettend belangrijk. Helemaal in het huidige ICT landschap”.

Theorie vs. praktijk

Job Leemreize, Manager Business Consulting bij Exite ICT en afstudeerbegeleider voor Saxion studenten, beaamt de relevantie van de samenwerking: “Je merkt dat er een enorme discrepantie is tussen theorie en praktijk. Dit is iets wat ik zelf ook heb ervaren, zowel tijdens als na mijn studie. Het is fantastisch dat Exite dit gat iets kleiner kan maken met dit soort samenwerkingen.”

Job geeft verder aan dat hij als IT consultant eigenlijk dagelijks een mini afstudeeronderzoek uitvoert: “Ik spreek met onze klanten, werk hun probleemstellingen uit, zoek naar de juiste methode om deze op te lossen, geef aanbevelingen en werk vervolgens de implementatie uit. Het is belangrijk dat studenten de relevantie inzien van deze onderzoeksaanpak en dat het niet enkel handvatten zijn tijdens het schrijven van een scriptie.”

Business cases voor Saxion

Vanuit Exite ICT is het belangrijk om in een vroeg stadium met studenten in contact te komen en te weten wat voor bagage wordt meegegeven vanuit hun opleiding. Hans Ruiterkamp, Technisch Manager bij Exite ICT, zal het komende kwartiel tweedejaars ICT studenten begeleiden bij een project waarbij wordt gewerkt met praktijkcases.

“Ik kijk ernaar uit om met mijn praktijkervaring een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de studenten”, en voegt hier aan toe: “En uiteraard hoop ik ze ook te kunnen enthousiasmeren voor een stage, afstudeeropdracht of bijbaan bij Exite. Een groot aantal studenten die hier sinds 2004 zijn afgestudeerd werken nog steeds bij ons, dat is natuurlijk fantastisch.”

Blijf op de hoogte, lees de nieuwste updates...
Blogs, nieuws en events. Alles over wat ons inspireert en jou informeert!

Heb je vragen of een super tof idee voor een nieuwe blog? Stuur een mailtje naar marketing@exite.com

Onze klanten, altijd  and running: Dat is ICT met impact!