4 strategische ICT ontwikkeltrends

Kan het ICT-landschap van je organisatie mee in de laatste ontwikkelingen en daarmee aansluiten bij de veranderende, steeds veeleisender wens van gebruikers? En staan de investeringen in het ICT-landschap van je organisatie in lijn met de bedrijfsdoelstellingen?

23 okt 2019 | Advies, Blog

Auteur:

Kristel Postel

Kristel Postel is Business Developer bij Exite. Ze focust zich op trends & ontwikkelingen in de markt op het gebied van ICT.

Volg haar op LinkedIn.

23 okt 2019 | Advies, Blog

Nu de rol van ICT  evolueert, wordt steeds meer business-inzicht gevraagd. Het gaat voor leveranciers als Exite ICT niet langer alleen om het leveren van de techniek. Daarentegen gaat het meer om het toepassen ervan in de context van jouw organisatie. De kernvraag die we hierbij stellen: welke waarde heeft ICT voor jouw organisatie? Dit zijn vier strategische ICT-ontwikkeltrends.

Trend 1: ICT-Strategie & Roadmapping

ICT is intussen een business aangelegenheid geworden. Binnen organisaties denken ICT-managers steeds vaker na over businessvraagstukken en directie over ICT-vraagstukken. ICT is een rode draad geworden binnen organisaties, waarbij elk bedrijf in toenemende mate een digitale business is geworden.

Dit moet richting gegeven worden: waar wil je met je organisatie naartoe en hoe kan ICT helpen om de bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen?

Om ICT de toekomst van je bedrijf te laten ondersteunen, heb je de informatie van experts in business en ICT nodig. Met een duidelijke stip aan de horizon voorkom je desinvesteringen. Ook kun je efficiënt omgaan met beschikbaar ICT-budget.

Trend 2: Informatiemanagement & Beveiliging

Op een toenemend aantal plekken binnen organisaties groeit de hoeveelheid beschikbare informatie. Deze gegevens worden ook steeds vaker uitgewisseld, zowel binnen als buiten de bedrijfsmuren.

Hoe sla je als organisatie informatie zodanig op zodat je deze effectief gebruikt en vervolgens veilig intern en extern uit kunt wisselen?

Met de digitalisering van je organisatie is de locatie van informatieopslag extreem belangrijk geworden. Evenals de vraag wanneer en hoe je informatie ontsluit. Dit vraagt inzicht in hoe de informatiestromen binnen je organisatie lopen en hoe je compliant kunt worden met geldende beveiligingsnormen & wetgeving (GDPR / AVG / ISO27001).

Trend 3: Productiviteit & Adoptie

De werkelijke waarde van ICT zit niet zozeer in de specificaties van een platform, maar steeds meer in de inzet ervan in de dagelijkse werkzaamheden.

Hoe laat je ICT beter aansluiten bij het werk van je collega’s en leg je de functionaliteit beter uit aan je medewerkers? Zo kun je immers nog productiever gaan werken en meer waarde halen uit ICT.

Ontwikkelingen in lijn met deze trend zijn gericht op de adoptie van nieuwe ICT-concepten op de werkvloer via adoptietrajecten van anytime, anyplace werken & Office 365. Maar denk ook aan ondersteuning bij de functionele inrichting van ICT. De meeste impact heeft het verhogen van productiviteit door inzet van collaboration tools (slim vergaderen, samenwerken etc.). Qua Office 365 lees hierover mijn blog ‘De weg naar Office 365’.

Trend 4: Datamanagement & Analytics

Data wordt steeds vaker gebruikt om beslisvaardigheid binnen je organisatie te creëren en een data gedreven organisatie te worden.

Hoe kan je van de in je organisatie beschikbare data betere bedrijfsbeslissingen maken?

Het combineren van de juiste informatie maakt dat je wordt ondersteund in het maken van data-gedreven beslissingen. Met data creëer je inzicht in de door jouw gewenste vraagstukken. Zo genereer je de juiste stuurinformatie voor je organisatie. Lees eveneens mijn blog ‘Keep calm and love data’.

Welke waarde heeft ICT voor jullie organisatie en op welke manier kan ICT bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen? Over deze vraag drinkt Kristel Postel graag met jou een kop thee. 

Kortom, een vrijblijvend gesprek over ICT-trends en ontwikkelingen die interessant zijn binnen jouw branche en organisatie. Haar focus ligt hierbij op de bedrijfsprocessen binnen de organisatie en hoe mensen werken.

Lees meer van dit soort berichten...
Blogs, nieuws en events. Alles over wat ons inspireert en jou informeert!

De digitale zorgwerkplek – de sleutel tot betere zorgkwaliteit

De digitale zorgwerkplek – de sleutel tot betere zorgkwaliteit

De digitale zorgwerkplek als facilitator om de zorgkwaliteit te verbeteren: Eén centrale omgeving voor zorgverleners waar alle applicaties en data beschikbaar zijn voor de uitvoering van haar werkzaamheden. De plek waar samenwerking gestimuleerd wordt, informatie makkelijker uitgewisseld kan worden en patiëntgegevens inzichtelijk zijn. Dat betekent efficiënter werken en meer tijd overhouden voor patiëntenzorg – de sleutel tot betere zorgkwaliteit.

Heb je vragen of een super tof idee voor een nieuwe blog? Stuur een mailtje naar marketing@exite.com

Onze klanten, altijd  and running: Dat is ICT met impact!